×

AOS & CASOS

Hörmətli məsləkdaşlarımız!10-12 aprel 2020-ci il tarixlərində Bakıda Azərbaycan Otorinolarinqologiya Cəmiyyətinin (AOC) 1-ci konqresi keçiriləcəkdir.